TAK

 

 

 

 

 

 

 

Af hjertet tak til alle seje frivillige og sponsorer, som har gjort denne kampagne muligt:

 

Majken, Jeppe og Laura

Klaus Lauritsen fra EUC Nord og hans to filmelever

Kaj Styrishave, AVV

Steen Madsen AVV

Dorte M. Nielsen og Karla, AVV

Morten S. Henriksen, AVV

Torben Nørgaard, AVV

Lene Høg, AVV

Thomas Thomsen, AVV

Randi Møgelmose, AVV

Jonny Engelbrecht Nielsen, AVV

Lisbeth Sanderhoff, AVV

Komponist Gustav Niepoort

Vacuum-Saver.dk

Analyse Danmark

Fotograf Axel Søgaard

Danmarks Radio OBS

 

 

Stop Affald er en frivillig oplysnings

kampagne fra:

 

 

 

og: