FAKTA OG VIDEN - NY UNDERSØGELSE

Vi har lavet en ny undersøgelse om danskernes holdning til madspild og affald i samarbejde med Analyse Danmark. Læs undersøgelsen her:

 

Undersøgelse om madspild og affald - foretaget af Analyse Danmark for Stop Spild Af Mad og AVV Hjørring

 

 

FAKTA OG VIDEN OM MADSPILD

Madspild koster danske husholdninger 16 milliarder kroner om året. En gennemsnitlig dansk familie med 2 voksne og 2 børn smider mad ud for 10.000 kroner om året. Det svarer til 20% af deres samlede udgifter til mad. (Baseret på værdien af det private forbrug af fødevarer (80 mia. kr.) og et skøn om, at 20% af de indkøbte fødevarer smides ud.)

kilde: Landbrug & Fødevarer - tal fra 2010

 

 

Danskernes madspild svarer til 20% af deres samlede udgifter til mad. Det svarer ca. til mad til en million danskere om dagen.

kilder: Landbrug & Fødevarer og beregning af Torben Møller, Danmarks Radio - tal fra 2010

 

 

Årlig madspild per person i forhold til husstandens størrelse:

Husstand med 1 person: 98,8 kilo

Husstand med 2 personer: 65 kilo

Husstand med 3 personer: 67,6 kilo

Husstand med 4 personer: 57,2 kilo

Husstand med 5 personer: 46,8 kilo

Husstand med 6 personer og derudover: 52 kilo

kilder: Politiken og Landbrug & Fødevarer - tal fra 2011

 

 

90% af danskerne finder det vigtigt eller meget vigtigt at mindske madspild generelt.

kilde: madspildsrapport "Undersøgelse af danskernes madspildsadfærd, forandringspotentialer og anbefaling til tiltag" udarbejdet af Forbrugerrådet, Stop Spild Af Mad og Landbrug & Fødevarer - tal fra 2011

 

 

Verdens madspild alene på klimafronten giver anledning til lige så meget drivhusgasudledning som hele verdens transportsektor.

kilde: CONCITO - tal fra 2011

 

 

FAKTA OG VIDEN OM AFFALD

Danmark har EU-rekord i skrald - danskerne smider 802 kg skrald ud per indbygger om året.

kilde: Eurostat - tal fra 2010

 

 

Lægger man erhvervsaffald oveni, skaber hver dansker knap tre ton affald om året.

Kilde: Miljøstyrelsen

 

 

Hver dag året rundt producerer danskere 42.353 ton affald, eller hvad der svarer til 4.235 fyldte skraldebiler. Eller 112 fyldte flyttekasser med affald per dansker om året.

kilde: Miljøministeriet - tal fra 2010

 

 

Kommunerne bruger godt en halv milliard kroner på at fjerne henkastet affald hvert år. 88% af kommunerne bruger flere penge på oprydning nu end for fem år siden.

kilde: Hold Danmark Rent

 

 

Danskerne handlede brugte varer for knap 100 mia. kr. i 2011. En stigning på 25% i forhold til året før.

kilde: Den Blå Avis og Spar Nord

 

 

Stop Affald er en frivillig oplysnings

kampagne fra:

 

 

 

og: